Arbetar även på svenska

Par- och familjeterapi och också arbetshandledning på svenska. Jag är tvåspråkig efter många bodda år i Sverige, kan både rikssvenska och finlandssvenska.