Om mig

Jag är urpsrungligen en psykiatrisk sjuksköterska och har jobbat i över 20 år med och psykiskt illamående ungdomar och deras familjer. Jag har arbetslivserfarenhet inom specialvård, grundvård och barnskyddet.

Jag har utbildas till familjeterapeut 2014 och ”vakauttava perheterapia” 2019, en utbildning inom kris- och trauma-arbete.

Som en terapeut är jag närvarande och aktiv, tänker att en säker och trygg atmosfär är väldigt viktig och jobbar mycket för den.

Som en familjeterapeut jag är särskilt intresserad av olika form av relationer mellan familjemedlemmarna. Familjedynamik och dess fenomen är också intressanta. Jag använder till exempel släktträd, foton och kort som en del av mitt arbete!

Jag har mycket erfarenhet inom neuropsykiatriska diagnoser/symptom (ADHD, ADD, autism) och arbete med familjer som kämpar med ADD / ADHD och autismspektrum utmaningar.