PARITERAPIA

Pariterapiaan voi hakeutua missä parisuhteen tilanteessa tahansa, uuden kumppanin kanssa, kriisin keskellä, vuosikymmenten parisuhteen jälkeen. Useimmiten pariterapiaan hakeudutaan kun huomataan keskinäisessä vuorovaikutuksessa haasteita tai jos yhteyden/läheisyyden kokemus on muuttunut. Pariterapiassa voidaan muun muassa käsitellä suhteen haasteita tai kriisejä, vahvistaa vuorovaikutusta ja keskinäistä tunneyhteyttä, luoda tilaa kuuntelulle ja keskustelulle sekä luoda tilaa uuden rakentumiselle. 

Pariterapiassa käsiteltävät asiat sovitaan aina asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Pariterapiassa terapeutti auttaa asiakkaita tutkimaan suhteen tilaan vaikuttavia tekijöitä, keskinäistä vuorovaikutusta, toimintatapoja, uskomuksia sekä auttaa palauttamaan yhteyttä parin välille.

Pariterapiaan voi tulla myös erotilanteessa ja vaikka parisuhde päättyisikin, on terapiasta useimmille silti hyötyä. Terapiassa voidaan luoda ymmärrystä parisuhteen päättymiseen johtaneista syistä ja rakentaa uutta tulevaisuuteen, esimerkiksi jaettua vanhemmuutta.

Vakauttavassa pariterapiassa autan asiakkaitani tunnistamaan ja säätelemään kehollisia reaktioita, oppimaan säätelykeinoja sekä läsnäolon taitoja, jotka auttavat turvallisuuden tunteen säilymisessä hankalissakin tilanteissa. Vakauttavan pariterapian tarkoituksena on luoda turvaa, rajoja ja lempeyttä suhteisiin. Vakauttavan pariterapian istunnoissa tehdään lisäksi kehollisia harjoitteita.