PERHETERAPIA

  • Katkenneiden suhteiden korjaamista
  • Apua vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä
  • Tukea kuormittavassa tai muuttuneessa elämäntilanteessa
  • Ymmärrystä lasten ja nuorten kehitysvaiheiden haasteisiin
  • Vuorovaikutussuhteiden tutkimista

Perheterapiaan voidaan hakeutua perheen kriiseihin, vanhemmuuteen tai lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä solmukohdissa. Perheterapia soveltuu monenlaisten elämäntilanteiden näyttämöksi, jossa voimme yhdessä pohtia mm. perheenjäsenten välisiä vuorovaikutussuhteita, vanhemmuutta, nähdä ja tulla nähdyksi, kuulla ja tulla kuulluksi. Perheterapiassa pyritään avaamaan lukkiutunutta vuorovaikutusta ja löytämään uusia tapoja toimia läheisissä suhteissa.

Vakauttava perheterapia

Vakauttava perheterapia on menetelmä jonka tavoitteena on luoda turvaa, rajoja ja lempeyttä perheenjäsenten välisiin suhteisiin. Perheenjäseniä autetaan oppimaan säätelykeinoja itsensä vakauttamiseksi sekä läsnäolon taitoja, jotka auttavat turvallisuuden tunteen säilymisessä hankalissakin tilanteissa. Tämä mahdollistaa sosiaalisen liittymisen muihin.

Menetelmälle on ominaista erilaiset keholliset ja vakauttavat harjoitukset, joita tehdään sekä terapiaistunnoissa että niiden välissä. Työskentelymallin tehokkuus perustuu harjoitusten toistoon.

Vanhempainohjaus

Vanheimpainohjausta suositellaan lapsen tai nuoren oman terapian rinnalla vanhemmille omaksi tueksi. Vanhempainohjauksen tarkoituksena on auttaa vanhempia ymmärtämään lapsen haasteita, sekä auttaa vanhempia tukemaan lapsen ikätasoista kasvua ja kehitystä. Vanhempia tuetaan omassa jaksamisessa ja kasvatuksellisissa kysymyksissä.

Käytän muun hoidon tukena myös seuraavia menetelmiä:

NADA korva-akupunktio

5-pisteen korva-akupunktiota käytetään rauhoittamaan ja rentouttamaan kehoa ja mieltä. Korva-akupunktiolla voidaan vähentää stressiä ja parantaa unen laatua. Korva-akupunktiota voidaan toteuttaa akuneuloilla, kuulilla tai magneeteilla, menetelmää käytetään tarvittaessa muun hoidon tukena.

Hengitysohjaus/-terapia

Hengitysohjaus sisältää psykofyysisiä työkaluja terveyden kokonaisvaltaiseksi edistämiseksi. Hengitysohjaus voi auttaa pääsemään kehon kautta käsiksi mielen tiedostamattomiin asioihin, lisätä itsetuntemusta ja helpottaa erilaisia kehollisia oireita, kuten kipuja tai jännityksiä. Psykofyysisessä lähestymistavassa keho ja mieli toimii yhtenä kokonaisuutena ja on jatkuvassa vastavuoroisessa vaikutuksessa toisiinsa.