Esittely

Olen peruskoulutukseltani sairaanhoitaja ja työskennellyt yli 15 vuotta psyykkisesti/käytöksellisesti oireilevien nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Minulla on työkokemusta sekä erikoissairaanhoidosta että perusterveydenhuollosta. 

Olen valmistunut perheterapeutiksi (et) vuonna 2014 ja vakauttavaksi perheterapeutiksi vuonna 2019! Lisäksi olen kouluttautunut hengitysohjaajaksi 2016 ja suorittanut NADA korva-akupunktio koulutuksen 2017. Minulla on Kela pätevyys perheterapiaan ja vanhempainohjaukseen.

Olen terapeuttina läsnäoleva ja aktiivinen, koen erityisen tärkeänä turvallisen ilmapiirin ja turvallisen vuorovaikutussuhteen rakentamisen asiakkaiden kanssa! 

Perheterapeuttina olen erityisen kiinnostunut perheenjäsenten välisistä suhteista, yhteyksistä tai niiden katkoksista! Perhedynamiikka ja siinä esiintyvät ilmiöt kiinnostavat myös. Käytän perheterapeuttisia menetelmiä, kuten sukupuuta, valokuvia ja kortteja myös osana työskentelyäni!

Olen työurallani sekä henkilökohtaisessa elämässä perehtynyt vahvasti neuropsykologisia haasteita omaaviin lapsiin/nuoriin. Omaan vahvaa erityisosaamista ADD/ADHD ja autisminkirjon haasteiden kanssa kamppailevien perheiden tukemisesta.  

Käytän asiakkaiden tarpeiden mukaisesti kaikkea elämän ja koulutuksien myötä oppimaani, erityinen kiinnostuksen kohde on kehotietoisuuden lisäämisessä ja kehollisten menetelmien käytössä! 

Otan vastaan asiakkaita Järvenpäässä sekä etäyhteyden välityksellä, ilta- ja viikonloppuajat myös mahdollisia. Arbetar också på svenska.

Mervi Hiltunen – Minduu