Esittely

Olen työskennellyt yli 20 vuotta psyykkisesti/käytöksellisesti oireilevien nuorten ja heidän perheidensä kanssa, työkokemusta on erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuollosta sekä lastensuojelusta.

Olen valmistunut perheterapeutiksi vuonna 2014 ja vakauttavaksi perheterapeutiksi vuonna 2019, lisäksi olen kouluttautunut hengitysohjaajaksi ja suorittanut NADA korva-akupunktio koulutuksen. Keho-orientoituneeksi työnohjaajaksi valmistuin 2023.

Pari – ja perheterapeuttina olen erityisen kiinnostunut ihmisten välisistä suhteista, yhteyksistä tai niiden katkoksista! Perhedynamiikka ja siinä esiintyvät ilmiöt kiinnostavat myös. Käytän luovia menetelmiä, kuten sukupuuta, valokuvia ja kortteja myös osana työskentelyäni!

Omaan vahvaa erityisosaamista ADD/ADHD ja autisminkirjon haasteiden kanssa kamppailevien perheiden tukemisesta.  

Olen terapeuttina läsnäoleva ja aktiivinen, koen erityisen tärkeänä turvallisen ilmapiirin ja turvallisen vuorovaikutussuhteen rakentamisen asiakkaiden kanssa. Käytän asiakkaiden tarpeiden mukaisesti kaikkea elämän ja koulutuksien myötä oppimaani, erityinen kiinnostuksen kohde on kehotietoisuuden lisäämisessä ja kehollisten menetelmien käytössä.

Otan vastaan asiakkaita Espoossa, Järvenpäässä sekä etäyhteyden välityksellä, ilta-ajat mahdollisia. Arbetar också på svenska.

Mervi Hiltunen – Minduu