KONSULTAATIO ja KOULUTUS

Tarjoan myös eri tahoille (lastensuojelu, koulut, sijoituspaikat) konsultaatiota tai koulutusta seuraavista teemoista:

  • neuropsykologiset erityispiirteet lapselle/nuorella (ADHD, ADD, autismikirjo)
  • kehollisten ja luovien menetelmien käyttö ohjaustilanteissa
  • keholliset menetelmät työssäjaksamisen tueksi
  • kehollisten ja vakauttavien kehittämis- ja virkistyspäivien suunnittelu/ohjaus